İskan Alma (Yapı Kullanma İzin Belgesi)

İskan Alma (Yapı Kullanma İzin Belgesi)

Planli Alanlar İmar Yönetmeliği

Yapılara İskan almak için izlenmesi gereken süreçler genel olarak aşağıdaki şekildedir. Daha fazla bilgi ilgili belediyelerden temin edilmelidir.

İnşaat Ruhsatı:

Mimari, statik, elektrik, mekanik projeler. Çizilen bu projelerin belediyece onaylanması ile inşaat ruhsatı alınır. İnşaat ruhsatı alındığı tarihten itibaren 2 yıl içinde inşaata başlamak gerekir. aksi takdirde ruhsatı yenilemek lazımdır. İnşaata başlama tarihinden itibaren 5 yıl içinde inşaatın tamamlanması gerekir.

İskan Ruhsatı:

İnşaatın bitiş günü iskan ruhsatının alındığı gündür.
İskan ruhsatı için ilgili belediyeye müracaat edildiğinde

1. Yapının ruhsat ve eklerine uygun yapıldığı,
2. Yapının kullanılmasında teknik bakımdan mahsur görülmediği,
3. Kanalizasyonun, ruhsatiye ve eklerine uygun yapıldığı, eğer kanalizasyon tesisi yap bitirilip kullanılmağa başlanacağı güne kadar yapılmamışsa, fosseptik ve benzeri geçici bir tesisin yaptırıldığı,
4. Bina inşaat vergisinin ödendiği,
5. Emlak alım vergisinin ödendiği,
6. Otopark ihtiyacı bulunan bina ve tesislerde otopark yapıldığı,
7. Kapıcı dairesi ve sığınak mecburiyeti olan bina ve tesislerde kapıcı dairesi ve sığınak yapıldığı tespit edilirse, mal sahibine ilgili idare tarafından yapı kullanma (iskan raporu) verilir.

Yukarıdaki hususlardan herhangi birinin yerine getirilmediği takdirde iskan ruhsatı verilmez

İskan Raporu (Yapı Kullanma İzin Belgesi) Nedir?

Ruhsatlı binalar için ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlandığını gösteren; ruhsat bilgilerini inşaatın bitim tarihini, tapu kaydını, adresini, bağımsız bölümlerin cinslerini, numaralarını, arsa paylarını, metrekarelerini, sınıflarını, mal sahiplerini gösteren ve Belediyenin İmar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzni birimince düzenlenen bir belgedir.

İskan Raporu Almanın Koşulları Nelerdir?

İskan raporu almak için inşaat sahibi, müteahhidi veya yetkilisi bir dilekçe ile Belediyeye başvurmalıdır. Başvuruyu alan Yapı Kullanma İzni teknik elemanları binanın ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını yerinde kontrol ederek saptar. Binanın herhangi bir teknik eksikliği yoksa maL sahibi veya müteahhidinden yapıyla ilgili olarak MESKİ, BEDAŞ, TÜRK Telekomünikasyon A.Ş., Sivil Savunma Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü gibi kuruluşlardan su, elektrik, telefon, sığınak, yangın, asansör tesisatları ile ilgili teknik raporlarla, yapının fenni sorumlusundan yapının kontrolü altında ruhsat ve eki projesine uygun olarak yapıldığına dair noter onaylı taahhütnameyi yapı kullanma İzni Amirliğine vermesi istenir. Teknik raporlarla taahhütname verildikten sonra yapı için Genel İskan Raporu düzenlenir.

Bu İşlemin Mali Külfeti Ne Kadardır?

Kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesi harç ve vergiye tabi değildir. Ancak, taşınmazın niteliğinin kagir bina olarak tapu kütüğüne gerekeceğinden tashih için tapu harcı ödenir. Ayrıca bir döner sermaye bedeli tahsil edilecektir.

Yapı Kullanma İzni Nasıl Alınır?

Genel iskan raporu düzenlenmiş binalardaki bağımsız bölüm sahipleri 3 adet tapu fotokopisi ile Belediye İmar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzni Amirliğine başvurarak yapı kullanma izni harçlarını emlak vergisi ve katılım paylarını ödeyerek ve vergi dairesinden ilişiğini keserek kendi bağımsız bölümü için yapı kullanma izin belgesi alabilir. Yapı kullanma izni ile ilgili kuruluşlara başvurarak su, elektrik ve telefon abonelikleri de yaptırılabilir.

Önemli Uyarı: Yapı kullanma izni olmayan yapılar bina ve binadaki bağımsız bölümlere su, elektrik ve telefon bağlantısı yapılamaz.

İskan Raporu Alınırken Gerekli Belgeler Nelerdir?

 • Dilekçe
 • Temel vizesi (İlçe Belediyelerden)
 • Kanal Bağlantı Vizesi (ASKİ’den)
 • Vergi İlişik Kesme Belgesi (Her bağımsız bölüm için)
 • Ön ve arka cephenin 13*18 ebadında ikişer fotoğrafı,
 • Isı Yalıtım Vizesi (İlçe Belediyelerden),
 • Toprak Vizesi (İlçe Belediyelerden)
 • 150 m2 nin üzerinde işyeri bulunan yapılar için harç

 

Yukarıda bahsedilen işlem ve süreçleri tamamlayamayan yapıların iskanı belediyelerce verilmez ve inşaatın hukuki olarak tamamlanmadığı kabul edilir. İskan bağımsız bölümler nezdinde değil bütün yapı halinde alınır.

 

Linki Tıklayarak Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ne Ulaşabilirsiniz.

PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ

 

Daha Fazla Bilgi İçin İletişim Formunu Kullanabilirsiniz.

   

   

   

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Kategoriler

  Yazılar

  Adres

  Mülkünüzün Değerini Merak mı Ediyorsunuz?

  Gayrimenkul Almak mı İstiyorsunuz?

  How to Buy Real Estate

  iletişim Formu

   Canlı Bağlantı
   Size nasıl yardımcı olabilir?
   Merhaba, Size yardımcı olabilirim.